Afets Kameralı Arkadaşlık Sohbet

Afets Kameralı Arkadaşlık Sohbet, Afets Canlı chat, Afets Görüntülü Show videoları, Sayın kullanıcılar bu sitenin vermiş olduğu hizmeti kesinlikle en başında onaylamanız ve kabul etmeniz gerekir aksi halde karşınıza çıkan olumsuzluklarda siteyi kesinlikle sorumlu tutamazsınız. www.cadde5.com

1. Afets, azalerinin hususi bilgilerinin gizliliğinden sorumludur.

Üyeler tarafından verilen bilgiler üçüncü kişi ya da kişilere satılamaz ve verilemez.

2. Afets’a aza olmak dahilin doldurulan profil bilgilerinde ad ve soyad sorulmaz.
Üye olurken verilen bilgiler katilikle kimlik belirlemek üzere kullanılmayacaktır.

3. Afets’da herkese açık alanlarda, bu alanlar, her ne kadar 24 saat denetim ediliyor olsa da kişisel bilgileri saklamak, azalerin sorumluluğundadır.

4. Afets’da hakaret, taciz ve tehdit katilikle matemaktır.
Herkese açık alanlara (sohbet odaları) ya da hususi mesaj alanlarına (sohbet odaları, mesaj merkezi vb.) azaleri rahatsız edecek mesajlar atan kişiler, durumları incelendikten nihayetra Afets tarafından azalikten çıkarılacaktır.

5. Bir çok web sitesi gibi Afets’da site kullanımının ve site dahili faaliyetlerin devamlılığını takip etmek dahilin balaka toplamak körcıyla ‘çerez’ (cookie) olarak adlandırılan teknolojiyi kullanır.
Çerezler, kullanıcının web tarayıcısı tarafından hatırlanan çok küçük boyutlu “tanımlkör bilgisi” dosyalarıdır.

6. Afets azaleri arasındaki mesajlaşmalar sadece alakali taraflarca okunabilir.
Ancak, sitenin güvenliği ile ziyaretçi ve azalerin maddi ve manevi haklarının korunması körçlarının gerektirdiği durumlarda Afets yetkilileri bu mesajlara erişim hakkını saklı tutar.
Bu durumlarda dahi Afets, bireysel mesajlaşmaların dahileriğini üçüncü kişilerden gizler.

7. Afets yöneticileri ve çalışanları mesajlaşma gizasında ya da sohbet nihayetrasında azaler arasındaki anlaşmazlık münakaşa ve sorunlardan sorumlu değildir.

8. Afets halkya açık bilgiler bu siteye postalanan kişisel profiller ziyaretçiler tarafından okunabilmektedir. Email adresiniz halkya açık olmayacaktır.

9. Afets denetimümüz altındaki bilgilerin kaybolmasını, kötü körçla kullanılmasını ve değiştirilmesini önlemek dahilin bir takım güvenlik önlemlerine sahiptir.

10. Üyelik iptali aktif profilinizi sitemizden çıkarmak istiyorsanız, tek yapacağınız şey site dahilerisinde bulunan “profilimi güncelle” bölümün altındaki “Üyeliğimi iptal etmek istiyorum” linkine tıklayarak azaliğinizi nihayetlandırabilirsiniz veya Link aktif değilse Destek sisteminden yazarak anında Üyelik İptali yapabilirsiniz.

Afets email adresleri de dahil olmak üzere, azalerinin gönderdiği bütün kişisel bilgilerin gizli tutulacağını, asla üçüncü bir şahsa satılmayacağını, kirlilikalanmayacağını veya ifşa edilmeyeceğini garanti etmektedir. Bu konudaki tek istisna, halk soruşturmaları veya cezai soruşturmalar çerçevesinde istendiği durumlardır.

Afets Bayan Modelleri Resimleri

Afets Popülerite
Google Pagerank 0
Google Trustrank 2.394
Sayfa Hızı Skoru 64 / 100
Ping Süresi 264 ms
Sayfa Boyutu 0.01 KB
Sitedeki Link Sayısı 10
Alexa Rank 1.812.682
Alexa Ülke Sıralaması 14.338

Afets üyelik sözleşmesi
İşbu sözleşme, sitelerin sahibi ve işletmecisi olan Andromedia GmbH. Sitelere aza olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda aza tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar
Siteler: Andromedia ortak ovalımı üzerinden bağlantı kurulan bütün siteler.
Andromedia: Andromedia GmbH. Rostocker strasse 15/H – 20099 / DEUTSCHLAND
Üye: Andromedia.com kayit adresinde yer alan formu doldurmuş, “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum. Orada ovalanları aynen kabul ediyorum.” ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve Glider butonuna basarak aza olma sürecini tamamlamış kişi.
Üye profili: Üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Kendi kelimeleriyle başlıklarından ve azanin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, başka azaler tarafından görüntülenebilen azaye hususi tanıtım sayfası.

3. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, sitelerde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden uçurumarlanma koşullarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site dahilerisinde yer alan kullanıma, azaliğe ve hizmetlere ilişkin Andromedia tarafından yapılmış olan bilcümle ikaz, ova ve açıklkör gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site dahilinde yer alan kullanıma, azaliğe ve hizmetlere ilişkin Andromedia tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, betaraf ve taahhüt eder.
4. Hak ve Yükümlülükler
4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
Üye, azaliği süresince, sitelerin hizmetlerinden uçurumarlanırken ve sitelerdeki hizmetlerle alakali herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme dahilerisinde yer alan bütün koşullara, sitelerin alakali yerlerinde belirtilen kaidelara ve yürürlükteki bütün mevzuata uygun devinim edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen bütün doğua ve kaideları anladığını ve onayladığını kabul eder.
Sitelere aza olabilmek dahilin reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri ikaznca azaliği daha evvelden iptal edilmemiş olmak ve aza rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Sitelerin herhangi birinden yapılan azalik müracaatsu başka siteler dahilin de geçerlidir; aza sitelerden herhangi birisi üzerinde yaptığı müracaatda aldığı rumuzu ve sisteme erişim araçlarını (kullanıcı ismi, şifre v.b) başka sitelerde de kullanabilir. Reşit olmayan, azaliği daha evvel iptal edilmiş olan ve aza rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin azalik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, azalik nihayetucunu doğurmayacaktır. Üye, siteye kaydolmak ile reşit olduğunu betaraf etmiş olur. Reşit olmadığı, azaliğinin daha evvel iptal edilmiş olduğu ve aza rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen azanin azaliği iptal edilir.

Üye, Andromedia’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklkör yapmakla yükümlü olduğu durumlar dahilersinde, resmi makamlarca akılulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi duruminde azalere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu nedenle Andromedia’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üyelerin, siteler aracılığıyla Andromedia tarafından sunulan hizmetlerden uçurumarlanabilmek körcıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden ırak tutulması, kullanılması durumlarıyla alakali hususlar tamamen azalerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden ırak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı azalerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Andromedia’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyeler sitelerdeki alakali bölümlere ve aza profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve dahileriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Andromedia, azaler tarafından sitelere iletilen veya aza profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve dahileriklerin doğruluğunu araştırma; bu balaka ve dahileriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu balaka ve dahileriklerin taraflış veya hatalı olmasından ve/veya bu dahilerikler aracılığıyla başka internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye tarafından oluşturulan aza profili, Andromedia tarafından onaylandıktan nihayetra sitelerde görüntülenir. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; Andromedia’in aza profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan azalerin azaliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitelerin başka bütün azaleri tarafından görülebilir; aza bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak azaliğin iptal edilmesi ile nihayet verilir.

Üyeler, Andromedia’nın ovalı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, aza profillerini, aza bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye dönemdemez; azalik azanin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür turler veya yetkisiz kullanımlar nihayetucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Andromedia doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir biçimde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya dönemttiği tespit edilen azanin azaliği iptal edilir.

Üyelerin, kendi aralarında siteler aracılığıyla yaptıkları hususi mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitelerde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai mesuliyet kendilerine aittir. Üye başka azalere, reklam ya da ticari körçlar taşıtaraf mesajlar gönderemez, başka azaleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten azanin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da azaliği iptal edilebilir.
Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı Andromedia’in belirlediği ve sitelerin alakali bölümünde bildirdiği sayıdan çok ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye sitelere Andromedia’in belirlediği ve sitelerin alakali yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) bütün mesajları silinebilir.

Her aza, Andromedia ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek kaliteteki siteler dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Andromedia ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri siteler üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Andromedia doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir biçimde sorumlu tutulamaz.

Üye, sitelerin azalik ayarları bölümünden azaliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte azanin kullandığı rumuz başka azaler tarafından seçilip kullanılabilir durume gelebilir. İptal edilen azaliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik körcıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitelerin veritabanında tutulur. Bu sürenin nihayetunda iptal edilen azaliğe ilişkin bütün kayıtlar veritabanından silinir.

Üye, siteler aracılığıyla başka azalere gönderdiği hususi mesajlarda cemiyetsal ahlaka, tekrarl nezaket kaidelarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarkör nihayetucunda veya şikayet nihayetrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde azanin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya azaliği tamamen iptal edilebilir.
Her aza, sitede yaptığı bütün aktivitelerden sorumludur. Andromedia yöneticileri veya çalışanları, azalerin site dahilerisindeki ovaşmalardan veya görüntülü yayınlarından sorumlu tutulamaz.

4.2. Andromedia’in Hak ve Yükümlülükleri?
Andromedia, sitelerde sunulan hizmetleri ve dahilerikleri her vakit değiştirebilme; azalerin sisteme yükledikleri bilgileri, dahilerikleri ve aza profillerini, azaler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Andromedia bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Andromedia’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek güçundadırlar.

Andromedia tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Andromedia tarafından yapabilir. Andromedia tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, azaler tarafından vakitında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai mesuliyetlar tamamen azalerin kendilerine aittir.

Siteler üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) araçsıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve dahilerikler, bu linkler araçsıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya mahsuller veya bunların dahileriği hakkında Andromedia’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Andromedia, sitelerde yer alan aza bilgilerini, aza profillerini ve azalerin sisteme yükledikleri bilgileri ve dahilerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki kıymetlendirmeler dahilin dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Andromedia, sitelerin işleyişine, tekrarl kaidelarına, tekrarl ahlak kaidelarına aykırı ve Andromedia tarafından kabul edilmesi mümkün olmataraf mesajları, dahilerikleri istediği vakit ve biçimde erişimden kaldırabilir; Andromedia bu mesaj ve dahileriği giren azanin azaliğine herhangi bir ihbar yapmadan nihayet verebilir.

Teknik sorunlardan “Siteler”in yayınlarında katitiler olabilir. Bu katitilerden dolayı ıslakanan iletişim ve “Siteler”e ulaşmaya dair ilişkin katitilerde “Üye”nin ıslakayacağı sorunlardan “Andromedia” sorumlu tutulamaz.

“Siteler”de yayınlanan ve “Üye” profillerinde yer alan her türlü görüntü, ova, fotoğraf ve başka materyal “Andromedia”in izni olmadan başka internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. “Siteler”de yer alan bütün dahilerik, Fipislik ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi nihayetucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya başka biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki dahilerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

6. Diğer Hükümler
6.1. Fikri Mülkiyet Hakları
Sitelerin (tasarım, metin, imge, html kodu ve başka kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) bütün elemanları (Andromedia’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Andromedia’e aittir ve/veya Andromedia tarafından üçüncü bir kişiden alınan dils hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Andromedia’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Andromedia’in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, ters takdirde dils verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Andromedia’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Andromedia’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Andromedia’in; sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Andromedia’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Andromedia ticari markaları, sitelerin ticari görünümü veya siteler araçsıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil bütün malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari balaka ve know-how’a yönelik bütün hakları saklıdır.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri
Andromedia, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir vakitda sitelerde duyuru ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değineşeli hükümleri, duyuru edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, art kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve nihayetuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, azalerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mucbir Sebepler
Hukuken mücbir neden sayılan bütün durumlarda, Andromedia işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Andromedia dahilin, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar dahilin Andromedia’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir neden” terimi, doğal afet, isyan, harp, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet bozuklukları, elektrik katitisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla alakali tarafın makul denetimü haricinde ve Andromedia’in gerekli itinai göstermesine karşın önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Alman Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın durumlinde Hamburg/Almanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme azanin azaliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve nihayetuçlarını doğurmaya devam edecek, azanin azalik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak azaliğinin durdurulması durumlerinde nihayeta ermiş sayılacaktır.
Andromedia, azalerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site dahilinde yer alan kullanıma, azaliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kaideları ihdilsiz etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve azaler fesih sebebiyle Andromedia’in uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Alakalı Etiketler
  • afets
  • afets com
  • cadde5 nedir
  • tatlıcadı ile kameralı sohbet

Tıkla ve Hemen Sohbet Et


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: